วันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2557

โครงการกีฬาพัฒนาเยาวชนชายแดนใต้ (โครงการกีฬาทุน)

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดแถลงข่าว มรย.เตรียมพัฒนาโครงการกีฬา หวังพัฒนาเยาวชนชายแดนใต้ (โครงการกีฬาทุน) และรับมอบอุปกรณ์กีฬาจากผู้สนับสนุน

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557 ที่ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยนายศตพล ลูกอินทร์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คุณสายัณห์ ประเสริฐจริง จากบริษัท อโคโน่ สปอร์ต จำกัด และคุณอิมรอน เส็นหลีหมีน จากบริษัทมีมี่ เทรดดิ้ง แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ผู้จำหน่ายน้ำแร่มีริน น้ำแร่ธรรมชาติ ร่วมกันแถลงข่าว มรย.เตรียมพัฒนาโครงการกีฬา เพื่อพัฒนาเยาวชนชายแดนใต้ (โครงการกีฬาทุน) โดยมีสื่อมวลชน แขกผู้มีเกียรติ บุคลากร และนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้ โดยภายในงาน มีการแสดงปันจักสีลัต เป็นตัวแทนนักศึกษา สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่จะเข้าร่วมแข่งขันปันจักสีลัตชิงแชมป์แห่งประเทศไทย
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สำหรับการจัดงานแถลงข่าวครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาได้มีโอกาสเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาของท้องถิ่น ซึ่งในปีการศึกษาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เปิดโอกาสให้เยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยใช้ระบบโควต้า ความสามารถพิเศษในด้านกีฬา แต่ไม่มีทุนให้กับนักศึกษาเพื่อให้การพัฒนาด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ (กีฬาเพื่อคว้าแชมป์) มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วย การยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา พ.ศ. 2557 เพื่อใช้เป็นระเบียบการให้ทุนกีฬาสำหรับนักกีฬาเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีความสามารถโดดเด่นในด้านกีฬาทั้งการเล่นประเภททีม และประเภทบุคคล การเข้าศึกษาตามโครงการทุนกีฬา จะได้รับการยกเว้นตลอดหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท (ระดับปริญญาตรี 10 ทุน และระดับปริญญาโท 2 ทุน)
        ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาตระหนักดีถึงความสำคัญของการศึกษาและด้านการกีฬา ซึ่งมีนโยบายในการขับเคลื่อนการบริหารงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาภายใต้คำว่า “คลังปัญญา แห่งชายแดนใต้” ซึ่งมีทั้งหมด 59 โครงการ และมีโครงการกีฬาเพื่อคว้าแชมป์เป็นหนึ่งใน จำนวน 59 โครงการ ที่จะดำเนินการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาได้มีโอกาสเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาของท้องถิ่น โดยได้รับการสนับสนุนจากคุณสายัณห์ ประเสริฐจริง จากบริษัท อโคโน่ สปอร์ต จำกัด ที่สนับสนุนชุดกีฬาให้กับนักกีฬา ตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ คุณอิมรอน เส็นหลีหมีน จากบริษัทมีมี่ เทรดดิ้ง แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ผู้จำหน่ายน้ำแร่มีริน ที่ให้การสนับสนุนน้ำแร่ธรรมชาติ 100 เปอร์เซ็นต์ สำหรับนักกีฬาในช่วงฝึกซ้อม และทำการแข่งขันกีฬาอีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น: