วันอังคารที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลานกีฬาเพื่อมวลชน: ความสำเร็จการขับเคลื่อนโครงการตามวิสัยทัศน์

ระหว่าง วันที่ 16-20 สิงหาคม 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดการแข่งขันกีฬา "ราชภัฏคัพ ครั้งที่ 1" เป็นกิจกรรมเพื่อมวลชนสัมพันธ์ ส่งเสริมสันติสุขในพื้นที่ ณ บริเวณลานกีฬาและอาคาร Student Union ของมหาวิทยลัยราชภัฏยะลา โดยมีการแข่งกีฬาหลายประเภท ได้แก่ บาสเก็ตบอล ฟุตซอล ตะกร้อ เป็นต้น มีทีมกีฬาให้ความสนใจสมัครเข้าแข่งขันกว่า 50 ทีม ซึ่งการจัดการแข่งขันครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในอีกหลายกิจกรรมของงาน "80 ปี จากฝึกหัดครู สู่คลังปัญญาชายแดนใต้"

    ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ นับเป็นความสำเร็จของการขับเคลื่อนตามวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ใน โครงการจัดทำสนามกีฬากลางแจ้งภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งมีพื้นที่จำกัดรวมทั้งหมดประมาณ 110 ไร่ ใจกลางเมืองยะลา โดยการปรับพื้นลานจอดรถที่ใช้ประโยชน์ในช่วงกลางวันให้เป็นสนามกีฬาในช่วงเย็นและกลางคืน ขณะนี้ ได้พัฒนาให้มีสนามกีฬาทั้งกลางแจ้งและในร่ม ได้แก่ ฟุตซอล 2 สนาม ตะกร้อ 2 สนาม บาสเก็ตบอลและวอลเล่ย์บอลอย่างละ 2 สนาม สนามเปตอง 2 สนาม สนามแบดมินตัน 1 สนาม (เป้าหมายการพัฒนาของมหาวิทยาลัย มีสนามกีฬากลางแจ้งและในร่มไม่น้อยกว่า 20 สนาม) ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะผลักดันให้การส่งเสริมด้านกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดสันติสุขท่ามกลางความหลากหลายด้านวัฒนธรรมต่อไป 

ไม่มีความคิดเห็น: