วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2556

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก: การติดตั้งจอ LED สำหรับการประชาสัมพันธ์บริเวณทางเข้ามหาวิทยาลัย (ประตู 1)

วันนี้ขอรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก จัดหาจอ LED เพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร รายงานกิจกรรมและเหตุการณ์ที่ดำเนินภายในหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตามนโยบายและวิสัยทัศน์ท่านรักษาราชการแทนอธิการบดี ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ ที่ให้นโยบายด้านการสื่อสารองค์กรเชิงรุก
   ขณะนี้ โครงการดังกล่าวได้ดำเนินงานและก้าวหน้ามาเป็นระยะ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการติดตั้งป้าย ซึ่งตามสัญญาของผู้รับจ้าง คาดว่าหลังปีใหม่ 2557 จะสามารถใช้งานจอ LED ขนาดประมาณ 2x4 ม. ได้ ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณทีมงานศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการ ร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ งานอาคารสถานที่ งานโสตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และงานพัสดุที่เร่งดำเนินการให้โครงการสามารถใช้งานได้ทันความต้องการ หวังว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย สามารถกระตุ้นความสนใจของประชาชน นักศึกษา บุคลากร ในการติดตามข่าวสารของมหาวิทยาลัยฯ และสามารถลดต้นทุนการใช้ป้ายไวนิลในการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการลดภาวะโลกร้อน โดยทีมงานประมาณการว่าจะสามารถลดต้นทุนและคุ้มทุนภายในระยะเวลา 2 ปี (จอ LED ประกัน 3 ปี) ซึ่งทีมงานศูนย์คอมพิวเตอร์และฝ่ายประชาสัมพันธ์จะทำการติดตามประเมินผลและรายงานให้ทราบในโอกาสต่อไป 

1 ความคิดเห็น:

sunshine กล่าวว่า...

วันนี้เริ่มดำเนินการติดตั้งฐานราก ณ บริเวณเหนือป้ายมหาวิทยาลัยฯ ด้านป้ายภาษาอังกฤษ