วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557

โครงการก่อสร้างอาคารชุดที่พักบุคลากรเพื่อเสริมสวัสดิการสวิสดิภาพ ขวัญและกำลังใจของบุคลากร มรย.

     มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเร่งควบคุมและกำกับโครงการการก่อสร้าง อาคารชุดที่พักบุคลากร 10 ชั้น ซึ่งได้รับงบประมาณปีงบประมาณ 2557 เริ่มดำเนินงานโครงการ ตั้้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 – 17 กันยายน 2559  ด้วยวงเงินงบประมาณ จำนวน 209,500,000 บาท ควบคุมและกำกับการก่อสร้างโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอซะ วรรณอาลี รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน พร้อมกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย โดยพื้นที่โครงการก่อสร้างคือ ณ บริเวณด้านทิศใต้ ตรงข้ามกับอาคารกิจการนักศึกษา (Student Union) อาคารชุดที่พักดังกล่าว เป็นอาคารสูง 10 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,068 ตารางเมตร แต่ละชั้นมีรายละเอียดพื้นที่ใช้สอย ดังนี้

ส่งมอบพื้นที่และรื้อถอนบ้านพักข้าราชการอายุใช้งานกว่า 40 ปี
สภาพการปรับพื้นที่เพื่อใช้ในการก่อสร้าง
ปรับพื้นที่ก่อสร้างอาคารชุดที่พักบุคลากร
พื้นที่หลังรื้อถอนสิ่งก่อสร้างและปรับพื้นที่

ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย สำนักบริหารอาคาร ห้องผู้จัดการ ห้องพักคอย ห้องซักรีด ห้องเก็บของทั่วไป ห้องแม่บ้าน ห้อง GENERATOR ห้องงานระบบประปา ห้อง MDB TERACE ห้องน้ำหญิง-ชาย ห้องน้ำคนพิการ พื้นที่พักผ่อน ห้องเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ห้องพักขยะ โถงลิฟต์ โถงทางเดิน
ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย ห้องพัก ห้องน้ำห้องพัก สโมสร ห้องน้ำสโมสร ห้องเก็บของ เตรียมอาหาร ห้องงานระบบ ห้องพักขยะ ชานเอนกประสงค์ โถงลิฟต์

ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีให้เกียรติเป็นประธาน
ในพิธีวางศิลาฤกษ์
พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารชุดที่พักบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภั
ยะลา เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
ชั้นที่ 3 ประกอบด้วย ห้องพัก ห้องน้ำห้องพัก ห้องเก็บของ ห้องงานระบบ ห้องพักขยะ ชานเอนกประสงค์ โถงลิฟต์
ชั้นที่ 4 ประกอบด้วย ห้องพัก ห้องน้ำห้องพัก ห้องเก็บของ ห้องงานระบบ ห้องพักขยะ ชานเอนกประสงค์ โถงลิฟต์
ชั้นที่ 5 ประกอบด้วย ห้องพัก ห้องน้ำห้องพัก ห้องเก็บของ ห้องงานระบบ ห้องพักขยะ ชานเอนกประสงค์ โถงลิฟต์
ชั้นที่ 6 ประกอบด้วย ห้องพัก ห้องน้ำห้องพัก ห้องเก็บของ ห้องงานระบบ ห้องพักขยะ โถงลิฟต์
ชั้นที่ 7 ประกอบด้วย ห้องพัก ห้องน้ำห้องพัก ห้องเก็บของ ห้องงานระบบ ห้องพักขยะ โถงลิฟต์

การก่อสร้างฐานรากของอาคารชุดที่พักบุคลากร
(วันที่ 15 ธันวาคม 2557)
สภาพแวดล้อมบริเวณก่อสร้าง
(วันที่ 15 ธันวาคม 2557)
ชั้นที่ 8 ประกอบด้วย ห้องพัก ห้องน้ำห้องพัก ห้องเก็บของ ห้องงานระบบ ห้องพักขยะ โถงลิฟต์
ชั้นที่ 9 ประกอบด้วย ห้องพัก ห้องน้ำห้องพัก ห้องเก็บของ ห้องงานระบบ ห้องพักขยะ โถงลิฟต์
ชั้นที่ 10 ประกอบด้วย ห้องพัก ห้องน้ำห้องพัก ห้องเก็บของ ห้องงานระบบ ห้องพักขยะ โถงลิฟต์
ชั้นดาดฟ้า ประกอบด้วย ห้องเครื่องลิฟต์ พื้นดาดฟ้า

..
..
ภาพโมเดลอาคารชุดที่พักบุคลากรด้านหลังเมื่อก่อสร้างเสร็จ
ภาพโมเดลอาคารชุดที่พักบุคลากรด้านหน้าเมื่อก่อสร้างเสร็จ
    สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการก่อสร้างอาคารชุดที่พักบุคลากรดังกล่าว เพื่อให้เป็นอาคารที่พักของบุคลากรของมหาวิทยาลัย จำนวนกว่า 100 ยูนิต ให้เป็นสวัสดิการและสวัสดิภาพ ส่งเสริมขวัญและกำลังใจของบุคลากร รวมทั้งต้องการคืนพื้นที่บริเวณบ้านพักข้าราชการ ในบริเวณที่ติดต่อกับสถาบันการพลศึกษาจังหวัดยะลา ซึ่งมีอายุการใช้งานกว่า 40 ปี เพื่อปรับเป็นสนามฟุตบอลของมหาวิทยาลัยฯ ทดแทนสนามเดิมในอนาคต ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งตามวิสัยทัศน์อธิการบดี ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์     
      สำหรับความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารชุดที่พักบุคลากรในขณะนี้ ดำเนินการเป็นไปตามแผนการก่อสร้างทุกประการ ด้วยการกำกับติดตามการก่อสร้างทุกสัปดาห์ โดยการประชุมติดตามทุกเดือนร่วมกันของคณะกรรมการตรวจรับงาน พร้อมบริษัทที่ปรึกษา ร่วมกับบริษัทผู้รับจ้างในโครงการนี้ และคาดว่าประมาณปลายปี 2559 โครงการนี้จะเสร็จสิ้นตามเป้าหมาย

ไม่มีความคิดเห็น: